Levido Allmänna Villkor

Kunders recensioner på Google säger 4.9/5

Allmänna villkor för Flytt&Städ

Villkor tjänster för LEVIDO AB, Org.nr: 559394-3169

Generella:

Levido AB som leverantören jobbar med lokalvård och erbjuder olika städtjänster och flytttänster för både privat och företagskunder.

Ömtålig eller skadad inredning måste upplysas innan vi börjar städningen/flytten för er och våran säkerhet. Vi  ansvarar inte för något objekt som är ömtåligt eller skadat sedan innan om detta objekt skulle på något sätt gå sönder under vår städning/flytt.

Vid arbeten vid höjder så har vi en normal stege som tillåter upp till 2.5 meter.
Om högre än detta begärs så behöver personal en högre stege som kund tillhandahåller oss.

Vid behov av städning till nedmonterade objekt av t.ex glasskivor/ventiler/front på badkar måste kund själv ansvara att plockas ner och upp. Annars städas inte dessa tillgångar.

Levidos personal väntar vid beställd adress max 30 minuter om beställare inte dyker upp. Om vi inte fått tag i dig efter det så debiteras hela fasta priset samt EN timdebitering på 350Kr per person.

Notera att Levido AB ibland behöver ta bilder eller video på vår pågående städning för att underrätta eventuella chefer och arbetsledare.

I vissa fall kan det förekomma att vi lämnar material utanför din bostad dagen innan om ingen är hemma.

Vid bokningar och godkända offerter via mail godtar också kund våra allmänna villkor och regler Levido AB har.

Kartonger som packas själv av kund kan vi ej ansvara för skador som kan uppstå i de fall kartongen är felpackad eller överlastad i vikt.

1. Bokning

Bokningar sker per hemsidans bokningsformulär eller via " Mejloffert ".

Vid bokningar via Levido AB så godkänner du också allmänna villkor.

Efter bokning via hemsidan eller via mailoffert skickas det ut ett bekräftelsemeddelande till kund inom 24 timmar.

Kunden godkänner tiden för städningen som skickas med bokningsbekräftelsen.

Vid flytthjälp är alltid minimumdebitering 4 timmar.

Bokning är bindande men kan avbokas som beskrivet i P.2 nedan.

Leverantör förbehåller sig rätten att avboka eller ändra bokning innan uttalad starttid.

Vid våra tjänster behöver vi tillgång till vatten samt el i bostaden när vi städar.

2. Avbokning samt ombokning av Flytt/Städ

Beställare har möjlighet att avboka eller omboka sin tjänst inom 3 dagar innan startdatum för flyttstädning.

Om beställaren avbokar efter sista avbokningsdagen så förbehåller sig företaget att debitera full kostnad för bokningen.

Vid avbokning eller ombokning ska ett skriftligt mail skickas till oss med orsak av avbokning samt uppgifter på beställaren.

3. Åtagande

Har tjänsten bokats med RUT-avdrag så ansöker Levido om detta till kunden.
Dock om kund inte har rätt till RUT avdraget så betalar kunden även kostnaden innan RUT avdraget.

Levido förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och noggrant sätt.

Kunden ska informera och samråda med leverantören om förhållanden som leverantör kan behöva känna till för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt.

4. Avgifter, övriga betalvillkor

Faktura skapas och skickas alltid efter utfört arbete och kommer via mail.

Betalning ska ske senast inom tio (10) dagar från fakturadatum.
Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen enligt en räntesats motsvarande tillägg av tio(10) procent.

På fakturan så är priserna innan RUT-avdrag. Och om du har rätt till avdraget pris så betalar du det mindre beloppet på fakturan.
Notera att post med ” Material och resa ” EJ är berättigat för RUT-avdrag.

Eventuella anmärkningar på Levidos fakturor ska skriftligen vara tillhanda senast
tio (10) dagar efter fakturadatum.

Leverantör förbehåller sig rätten att göra kreditupplysning på kunder som gjort beställningar via Levido AB om kund inte godkänner detta så kräver Levido en förskottsbetalning innan flyttstädningen med hela priset innan RUT avdraget. Levido kommer efter utförd tjänst göra ansökan om avdrag till kund och göra återbetalning efteråt.

Kunder med eventuella anmärkningar behöver även göra en förskottsbetalning med fullt belopp innan RUT-avdrag till Levido innan tjänstens starttid med minst 3 dagar innan start.

Vid utebliven betalning av fakturans slutdatum så tillkommer en påminnelseavgift på 59Kr. Notera att vid förfallen faktura så skickar Levido AB vidare fakturan till vårat inkassobolag " Nordbro AB ". I detta fall förbehåller vi oss rätten att fakturera hela beloppet utan RUT avdraget.

5. Ansvar

Kunden skall ha på tjänstens bokade adress hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker :

Vanliga skador i hemmet. Om det visas att Levidos personal
av oaktsamhet förorsakat eller personskada så ersätter Levido
skadan eller så åtgärdar Levido skadan/felet inom skälig tid.

Belopp av eventuella skador/fel framgår av företagsförsäkringen. Specifika belopp lämnas vid förfrågan från kunder.

Vid åtgärdning av skador är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till eventuella ersättningar eller liknande.

Värderingen utav skador/fel sker med villkoren i Levidos företagsförsäkring.

6. Reklamation av utförda tjänster

Brister eller fel i utfört städning skall meddelas till Levido AB skriftligen via mail inom 14 dagar efter utförd tjänst.

Notera att för en godkänd reklamation så kräver Levido dokumenterade bilder eller noteringar på eventuella fel från dag 1 vid inspektion via mejl på [email protected].

Reklamationen ska innehålla information och dokumenterade bilder om felets eller bristens helhet och omfattning och kan ej kompleteras senare från dom första bilderna skickades.

Vid reklamation så åtgärdar vi detta utan extra kostnad inom 14 dagar.

Garantin täcker även dem nyinflyttade

Vid reklamation av Flytthjälp ska eventuella sakdor eller brister av tjänsten skriftligen mailas in till oss inom 7 dagar. Efter detta gäller ej någon garanti eller reklamation

7. Försäkringar

Levido är dokumenterat försäkrade av Foklsam och har en ”självrisk” upp till 10000000:-

8. Eventuella Tvister

Tvist av uppkommet problem eller tillämpning av villkoren ska i första fall avgöras i Stockholms tingsrätt på avtalat datum.

Vid eventuell tvist om ersättning vid skada ska du som kund samt Levido anmäla detta till försäkringsbolag inom 30 dagar. Vid uteblivet svar från kund väntar vi på Levido max 3 månader från skadan är skedd. Därefter överger Levido ärendet och utlovar ej kompensation.

9. Personuppgifter

Levido använder personuppgifter som kunder lämnat i bokningar eller kontaktformulär. Förutom personuppgifter internt i företaget så har leverantör rätt att använda sig av utomstående företag som får ta del av personuppgifter för att utföra relevanta liknande tjänster till kund.

Du som kund har rätt att begära utdrag av hur vi behandlar dina personuppgifter genom att skriftligt kontakta oss. Vi skickar sedan ut detta skriftligt till er.

När du anlitar Levido AB så sparas dina uppgfiter i minst 7 år enligt bokförningslagen. samt att dina uppgifter behandlas av tredjepart för att uppfylla rättsliga skuldigheter som Levido AB har.

Tredjepartner är: Skatteverket, Fortnox, Google, WordPress, Gmail, Proffseconomics Sweden AB, Novari Webbyrå, Telefon via Telenor, Personal inom Levido AB.

10. Innan städningen

Hushåll ska vara tömt på samtliga tillgångar och tillhörigheter. Ej tömda ytor rengörs icke.

I fall då möbler skulle vara kvar i bostaden så borde detta ställas centralt i ett rum så det ger personal tillgång att städa. Notera att om det är för mycket möbler eller saker i bostaden så kan ej Levido AB garantera ett 100% rent resultat. 

Frysen måste vara avfrostad av kund. (Om inte kan vi utföra detta och då tillkommer kostnad på 199Kr efter rut). Kunden ska själv dra ut vitvarorna innan vi kommer. Notera att om frysen är så pass mycket is i så stannar vi EJ kvar och väntar på detta ska bli avklarat. Dock kan mot extra kostnad detta beställas enligt överenskommet.

Rengöring av spis, in och utvändigt samt bakom ( det gäller även ugnsplåtar men endast inkluderade plåtar i bostad ).
Kunden ska själv dra ut vitvarorna innan vi kommer.

Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt. Kunden ska själv dra ut vitvarorna innan vi kommer.

Slutna element ska vara isär monterade innan vi kommer om ni önskar rengöring emellan.

Alla fönster putsas och rengörs i samtliga rum. (Kan ej garantera bästa reslutat samt frostfria fönster vid temperatur under -2°C).

Vi tillhanda har ej långa stegar eller liftar för putsning av fönster eller balkongglas.

Om ni har en ugn som har pyrolysemalj måste ni informera detta vid bokningen. Vi kan inte använda vanliga produkter på detta material

11. Sanering

Levidos priser för flyttstädning så inkluderas ett normalt skick på bostaden ( normalt mycket smuts ).
Om bostad är extra smutsig så klassas den som sanering och därför så debiteras det extra per timme för extra personal. Kund har rätt att tacka nej till
detta men vi förbehåller oss då rätten att ej ge någon garanti på detta.

Extra tillägg för sanering i bostad är 299Kr/timme per person efter RUT.

I fall av extra smutsigt där våra produkter inte fungerar så ingår inte heller garanti på just det arbetet/ytan.

12. Dödsbo

Vid bokningar vid dödsbo så kommer det ej att dras av något RUT avdrag pga skatteverkets regler. Om betalning inte sker från dödsboet kan vi ansöka om rutavdraget i ditt namn.
Skulle det vara så att det ej finns pengar i dödsboet att betala städningen är det du som beställare betalningsskyldig och därför behöver vi även personuppgifter till dig som beställare.

13. Utrustning

Levido AB tillhandahåller utrustning som krävs för att utföra tjänsterna som erbjuds på företaget och lämnar detta hos dig som kund dagen före städning samt senast till dagen efter. 

Behöver du boka Flyttstäd?

Om du vill boka Flyttstädning med oss så är det mycket enkelt. Du gör det lättast via vår bokningsfunktion nedan. Men det går också bra att ringa oss så hjälper vi er.

>Boka Flyttstäd i Norrtälje